ورود به سامانه رفاهي كاركنان


لینک ها
اطلاعیه ها
امضاي تفاهم نامه با انیشتین کوچولو

با همت و پیگیری حوزه مدیریت امورپشتیبانی و رفاهی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تفاهم‌نامه‌ای فی مابین معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکترحمیدکلالیان‌مقدم، با مجموعه خانه بازی و شهر مشاغل انیشتین کوچولو جهت بهره‌مندی فرزندان پرسنل از امکانات سرگرمی و پر نمودن اوقات فراغت با بخش خصوصی تنظیم، امضاء و به مرحله اجرا درآمد


ادامه مطلب​​​​​​​امضاي تفاهم نامه  با سینما هلال

با همت و پيگيري حوزه مدیریت امورپشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه وبه منظور پر نمودن اوقات فراغت پرسنل و خانواده هاي محترمشان تفاهم‌نامه‌اي فی مابین جناب آقای دکترحمیدکلالیان‌مقدم معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه با مديريت سينما هلال تنظيم، امضاء و به مرحله اجرا درآمد.


ادامه مطلبقرارداد اسکان مشهد

با عنایت ویژه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضا چمن و پيگيري حوزه مدیریت امورپشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه در راستای امور رفاهی و به منظور تسهیل در سفر معنوی پرسنل شاغل و بازنشسته و خانواده هاي محترمشان قراردادی فی مابین جناب آقای دکترحمیدکلالیان‌مقدم معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه با مديرعامل شركت خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي بهرام مهر تنظيم، امضاء و به مرحله اجرا درآمد.


ادامه مطلبامضاء تفاهم نامه با باشگاه ورزشی ترنم( ویژه بانوان)

حوزه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع به منظور رفاه بیشتر پرسنل شاغل و بازنشسته و خانواده‌ محترمشان و دانشجویان دانشگاه اقدام به عقد تفاهمنامه با باشگاه ورزشی ترنم( ویژه بانوان) نموده است، لذا از  متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت معرفی‌نامه به سامانه رفاهی دانشگاه  قسمت تسهیلات ورزشی مراجعه و معرفینامه خود را دریافت نمایند


ادامه مطلبامضاء تفاهم نامه با شهر شادی

با همت و پیگیری حوزه مدیریت امورپشتیبانی و رفاهی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تفاهم‌نامه‌ای فی مابین معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکترحمیدکلالیان‌مقدم، با مجموعه شهر شادی جهت بهره‌مندی فرزندان پرسنل از امکانات سرگرمی و پرنمودن اوقات فراغت با بخش خصوصی تنظیم، امضاء و به مرحله اجرا در آمد.


ادامه مطلب​​​​​​​امضاي تفاهم نامه  با هورا پارک

با همت و پیگیری حوزه مدیریت امورپشتیبانی و رفاهی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تفاهم‌نامه‌ای فی مابین معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جناب آقای دکترحمیدکلالیان‌مقدم، با مجموعه هورا پارک جهت بهره‌مندی فرزندان پرسنل از امکانات سرگرمی و پرنمودن اوقات فراغت با بخش خصوصی تنظیم، امضاء و به مرحله اجرا درآمد